برچسب زده شده با : حقوق و دستمزد

وظايف شرکت ها در قبال سازمان تأمين اجتماعی

هر شرکت تازه تأسیس باید نزد سازمان تأمین اجتماعی تشکیل پرونده داده و کد کارگاه دریافت نماید تا بتواند بر اساس کد کارگاهی دریافتی، کارکنان خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی ثبت نام و بیمه نماید.

حمايت‌ سازمان تأمین اجتماعی از بیمه شدگان شامل موارد زیر است:

۱- حمایت در برابر حوادث و بیماری ها

۲- پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری

۳-پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری

۴-پرداخت مستمری ازکارافتادگی(کلی و جزئی(

۵-پرداخت مستمری بازنشستگی

۶-پرداخت مقرری بیمه بیکاری

۷-پرداخت غرامت نقص عضو

اقلام زیر مشمول محاسبه حق بيمه هستند

۱-دستمزد و حقوق

۲- کارمزد و حق الزحمه

۳-حق مشاوره

با توجه به‌اندازه شرکت، سیستم حقوق و دستمزد می‌تواند متفاوت از یکدیگر باشد اما به‌طورکلی می‌توان گفت که در یک شرکت بزرگ باید دایره حقوق و دستمزد به‌طور جداگانه وجود داشته و فعالیت نماید این دایره اطلاعات موردنیاز خود را جهت تهیه لیست حقوق و دستمزد از دوایر دیگر به دست می‌آورد

بر اساس قانون کار به ازای هرسال خدمت یک ماه حقوق در نظر گرفته می‌شود. منظور از حقوق یا مبنای محاسبه حق سنوات، در کارگاه‌های که طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند مزد گروه و پایه )مزد مبنا( و در واحدهایی که فاقد طرح می‌باشند مزد ثابت (مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به‌تبع شغل) خواهد بود.

در پایان هرسال مبلغی به‌عنوان عیدی به‌شرط اینکه از دو برابر حداقل حقوق وزارت کار کمتر نبوده و از سه برابر حداقل حقوق وزارت کار بیشتر نباشد به کارکنان بخش خصوصی )کارگران مشمول قانون کار( توسط کارفرمایان پرداخت می‌گردد مبلغ دقیق آن همه‌ساله توسط وزارت کار اعلام می‌گردد.

برای محاسبه مبلغ مانده مرخصی باقی‌مانده دو حالت می‌توان متصور شد:حالت الف- شرکت‌ها در پایان هرسال با کارکنان خود تسویه‌حساب می‌نماید. حالت ب- شرکت‌ها در پایان هرسال با کارکنان خود تسویه‌حساب نمی‌کنند.

بر اساس ماده ۶۶ قانون کار، کارگر نمی‌تواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند. اگر شخصی در طول سال از مرخصی استفاده نکند در انتها می‌تواند کل مبلغ مربوط به ۳۰ روز مرخصی را از شرکت دریافت نماید؛ اما اگر بخواهد مقداری از مبلغ مرخصی را مانند سنوات ذخیره نماید و در آینده از آن استفاده کند حداکثر مدت ذخیره مرخصی معادل ۹ روز مرخصی بوده و مابقی آن باید در پایان سال به کارگر پرداخت گردد.

بر اساس قانون کار مرخصی‌ها برای کارگران دارای انواع متفاوتی از جمله: مرخصی استحقاقی، مرخصی استعلاجی، مرخصی بدون حقوق، مرخصی ازدواج و فوت، مرخصی زایمان و مرخصی پاس شیر است.

روز جمعه، تعطیل هفتگی کارگران بوده که درازای آن مستحق دریافت مزد می‌باشد. ممکن است در بعضی از مشاغل، نیاز باشد تا کارکنان در روزهای جمعه نیز مشغول به کار گردند که در این صورت علاوه بر دریافت ۴۰ % بیشتر از مزد روزانه، باید روز دیگری در هفته به‌عنوان تعطیل هفتگی در نظر گرفته شود.

بر اساس ماده ۸۵ قانون تأمین اجتماعی به بیمه‌شده زن یا مرد که برای اولین بار ازدواج می‌کند مبلغی معادل یک ماه متوسط مزد یا حقوق با رعایت شرایط زیر به‌عنوان کمک ازدواج پرداخت می‌شود.

بر اساس ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی به افرادی که ازدواج نموده و دارای فرزند می‌گردند مبلغی به‌عنوان حق اولاد از سوی کارفرما پرداخت خواهد شد بر اساس این ماده‌قانونی، کمک عائله‌مندی منحصراً تا دو فرزند بیمه‌شده پرداخت می‌شود مشروط بر …

این مبلغ همه ساله طی بخشنامه ای از طریق وزارت کار برای اشخاص متأهل و مجرد به صورت ثابت تعیین و اعلام می گردد. بر اساس مصوبه شورای عالی کار برای سال ۹۶ مبلغ ۴۰۰،۰۰۰ ریال برای اشخاص متأهل و مجرد تعیین شده است.

مبلغ بن خواربار همه‌ساله طی بخشنامه‌ای از طریق وزارت کار برای اشخاص متأهل و مجرد به‌صورت ثابت تعیین و اعلام می‌گردد.

پرداخت حقوق قانون کار در قبال میزان ساعات کار عنوان‌شده در قانون کار است اما درصورتی‌که کارگران بیش از ۴۴ ساعت در هفته مشغول کار گردند باید شرایط ذیل رعایت گردد.

حساب کتاب | آموزش حسابداری و حسابرسی