دسته: حقوق و مالیات
دستورالعمل نحوه اجرای  افزایش حقوق ۹۸ در کارگاه هایی دارای طرح طبقه بندی مشاغل

در این مطلب دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه افزایش حقوق سال ۱۳۹۸ شورای عالی کار در مورد کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح داده شده است.

آموزش چگونگی استفاده از بیمه بیکاری

در این مطلب موضوعات جامعی در خصوص بیمه بیکاری از قبیل مشمولین بیمه بیکاری، مشمولین بیمه بیکاری، تعریف بیکار، تعریف بیمه بیکاری، استفاده از بیمه بیکاری، حق بیمه بیکاری، استحقاق بیمه بیکاری، مدت بیمه بیکاری، مبلغ مقرری بیمه بیکاری و قطع مقرری بیمه بیکاری درج شده است.

جرائم انجام ندادن وظايف قانونی در قبال سازمان تأمين اجتماعی شامل: ۱-عدم تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و ۲-تأخیر ارسال لیست با توجه به میزان حق بیمه است.

وظايف شرکت ها در قبال سازمان تأمين اجتماعی

هر شرکت تازه تأسیس باید نزد سازمان تأمین اجتماعی تشکیل پرونده داده و کد کارگاه دریافت نماید تا بتواند بر اساس کد کارگاهی دریافتی، کارکنان خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی ثبت نام و بیمه نماید.

حمايت‌ سازمان تأمین اجتماعی از بیمه شدگان شامل موارد زیر است:

۱- حمایت در برابر حوادث و بیماری ها

۲- پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری

۳-پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری

۴-پرداخت مستمری ازکارافتادگی(کلی و جزئی(

۵-پرداخت مستمری بازنشستگی

۶-پرداخت مقرری بیمه بیکاری

۷-پرداخت غرامت نقص عضو

اقلام زیر مشمول محاسبه حق بيمه هستند

۱-دستمزد و حقوق

۲- کارمزد و حق الزحمه

۳-حق مشاوره

با توجه به‌اندازه شرکت، سیستم حقوق و دستمزد می‌تواند متفاوت از یکدیگر باشد اما به‌طورکلی می‌توان گفت که در یک شرکت بزرگ باید دایره حقوق و دستمزد به‌طور جداگانه وجود داشته و فعالیت نماید این دایره اطلاعات موردنیاز خود را جهت تهیه لیست حقوق و دستمزد از دوایر دیگر به دست می‌آورد

به کارگرانی که از شروع بکار آن‌ها یک سال گذشته باشد پایه سنواتی تعلق می‌گیرد یا به عبارتی درازای هر یک سال سابقه کار، یک‌پایه به‌عنوان سنوات کار به کارگر تعلق می‌گیرد پایه سنوات از شروع سال دوم به کارگران تعلق‌گرفته و باید با حقوق پایه آن‌ها جمع و پرداخت گردد.

بر اساس قانون کار به ازای هرسال خدمت یک ماه حقوق در نظر گرفته می‌شود. منظور از حقوق یا مبنای محاسبه حق سنوات، در کارگاه‌های که طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند مزد گروه و پایه )مزد مبنا( و در واحدهایی که فاقد طرح می‌باشند مزد ثابت (مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به‌تبع شغل) خواهد بود.

در پایان هرسال مبلغی به‌عنوان عیدی به‌شرط اینکه از دو برابر حداقل حقوق وزارت کار کمتر نبوده و از سه برابر حداقل حقوق وزارت کار بیشتر نباشد به کارکنان بخش خصوصی )کارگران مشمول قانون کار( توسط کارفرمایان پرداخت می‌گردد مبلغ دقیق آن همه‌ساله توسط وزارت کار اعلام می‌گردد.

مواد قانونی ضروري مرتبط با مرخصی کارگران ارائه شده است. ایم موارد شامل مرخصی استحقاقی سالانه کارگران،اشتغال به کارهای سخت و زیان‌آور، ذخیره مرخصی سالانه، مرخصی ادای فرضیه حج واجب، مرخصی استحقاقی کارگران فصلی، تاریخ استفاده از مرخصی، مرخصی کمتر از یک روز، مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی، و غیره

برای محاسبه مبلغ مانده مرخصی باقی‌مانده دو حالت می‌توان متصور شد:حالت الف- شرکت‌ها در پایان هرسال با کارکنان خود تسویه‌حساب می‌نماید. حالت ب- شرکت‌ها در پایان هرسال با کارکنان خود تسویه‌حساب نمی‌کنند.

بر اساس ماده ۶۶ قانون کار، کارگر نمی‌تواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند. اگر شخصی در طول سال از مرخصی استفاده نکند در انتها می‌تواند کل مبلغ مربوط به ۳۰ روز مرخصی را از شرکت دریافت نماید؛ اما اگر بخواهد مقداری از مبلغ مرخصی را مانند سنوات ذخیره نماید و در آینده از آن استفاده کند حداکثر مدت ذخیره مرخصی معادل ۹ روز مرخصی بوده و مابقی آن باید در پایان سال به کارگر پرداخت گردد.

بر اساس قانون کار مرخصی‌ها برای کارگران دارای انواع متفاوتی از جمله: مرخصی استحقاقی، مرخصی استعلاجی، مرخصی بدون حقوق، مرخصی ازدواج و فوت، مرخصی زایمان و مرخصی پاس شیر است.

روز جمعه، تعطیل هفتگی کارگران بوده که درازای آن مستحق دریافت مزد می‌باشد. ممکن است در بعضی از مشاغل، نیاز باشد تا کارکنان در روزهای جمعه نیز مشغول به کار گردند که در این صورت علاوه بر دریافت ۴۰ % بیشتر از مزد روزانه، باید روز دیگری در هفته به‌عنوان تعطیل هفتگی در نظر گرفته شود.

حساب کتاب | آموزش حسابداری و حسابرسی