برچسب زده شده با : کوئیک اکسس
۱- آموزش رایگان اکسل – آشنایی با محیط نرم افزار اکسل Excel

در این فیلم آموزی محیط نرم افزار اکسل معرفی می گردد. همچنین مهمترین تغییرات اکسل ۲۰۱۰ بیان شده است. زبانه های موجود در اکسل شامل Home، Insert، Page Layout، Formulas، Data، Review، View و “موارد دلخواه” می باشد. در ادامه فیلم کاربرد “دکمه آفیس” و کوئیک اکسس(Quick access) بیان شده است. در این فیلم بیان شده است که چکونه امکانات اکسل در نوار ابزار(Ribbon-ریبون) به وسیله زبانه ها(Tab) گروه بندی شده اند. درپایان پنجره برنامه و پنجره صفحه گسترده معرفی می گردد.

حساب کتاب | آموزش حسابداری و حسابرسی