برچسب زده شده با : نرم افزار
۳- آموزش رایگان همکاران سیستم- معرفی سيستم حسابداري مالي نرم‌افزار همکاران سیستم

نرم‌افزار حسابداري مالي، به‌عنوان بخشي از سيستم يكپارچـه اطلاعـات مـديريتي همكـاران سيسـتم، وظيفه جمع‌آوری نتايج عمليات و فعالیت‌های اقتصادي يك سازمان را بر عهده دارد.

۲- آموزش رایگان همکاران سیستم- هدف صورت‌های مالی در حسابداری

هدف صورت‌های مالی در حسابداری صورت‌های مالی خلاصه‌ای از عملیات اصلی، فعالیت‌های تأمین مالی و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شرکت است. این گزارش‌ها، حاوی موارد مهم و اطلاعات پرکاربرد برای تصمیمات سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان است. این گزارش‌ها حاوی نتایج فعالیت‌های واحد تجاری در یک دوره زمانی مشخص است. این گزارش‌ها بر اساس استانداردهای مشخص و منطبق با اصول […]

۱- آموزش رایگان همکاران سیستم- جایگاه حسابداری

قبل از ورود به آموزش نرم افزار لازم است پیشینه کار حسابداران و متخصصان مالی بررسی شود که مشخص شود چگونه جایگاه و وظیفه آن‌ها در حال تکامل بوده و نقش مهمی را در رهبری آینده شرکت‌ها ایفا خواهند نمود.

حساب کتاب | آموزش حسابداری و حسابرسی