برچسب زده شده با : مرخصی

مواد قانونی ضروري مرتبط با مرخصی کارگران ارائه شده است. ایم موارد شامل مرخصی استحقاقی سالانه کارگران،اشتغال به کارهای سخت و زیان‌آور، ذخیره مرخصی سالانه، مرخصی ادای فرضیه حج واجب، مرخصی استحقاقی کارگران فصلی، تاریخ استفاده از مرخصی، مرخصی کمتر از یک روز، مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی، و غیره

برای محاسبه مبلغ مانده مرخصی باقی‌مانده دو حالت می‌توان متصور شد:حالت الف- شرکت‌ها در پایان هرسال با کارکنان خود تسویه‌حساب می‌نماید. حالت ب- شرکت‌ها در پایان هرسال با کارکنان خود تسویه‌حساب نمی‌کنند.

بر اساس ماده ۶۶ قانون کار، کارگر نمی‌تواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند. اگر شخصی در طول سال از مرخصی استفاده نکند در انتها می‌تواند کل مبلغ مربوط به ۳۰ روز مرخصی را از شرکت دریافت نماید؛ اما اگر بخواهد مقداری از مبلغ مرخصی را مانند سنوات ذخیره نماید و در آینده از آن استفاده کند حداکثر مدت ذخیره مرخصی معادل ۹ روز مرخصی بوده و مابقی آن باید در پایان سال به کارگر پرداخت گردد.

بر اساس قانون کار مرخصی‌ها برای کارگران دارای انواع متفاوتی از جمله: مرخصی استحقاقی، مرخصی استعلاجی، مرخصی بدون حقوق، مرخصی ازدواج و فوت، مرخصی زایمان و مرخصی پاس شیر است.

حساب کتاب | آموزش حسابداری و حسابرسی