برچسب زده شده با : مجلات حسابداری

اگر بخواهیم مجلات بین اللملی را از نظر درجه و اعتبار بررسی کنیم، بایستی انواع موسسات نمایه کننده(ایندکس) مجلات را بدانیم. در حالت کلی چهار ایندکس کننده معتبر بین المللی در علوم مختلف عبارتند از:

در حالت کلی در ایران چهار نوع مقاله داریم : ۱-مقاله علمی- پژوهشی ۲-مقاله علمی- ترویجی ۳- مقاله علمی- تخصصی ۴- همایش ها و کنفرانس ها

در این مطلب نحوه یافتن لیست مجلات معتبر لاتین هر رشته از جمله حسابداری و مدیریت آموزش داده شده است.

حساب کتاب | آموزش حسابداری و حسابرسی