برچسب زده شده با : فوق العاده شب کاری

در جدول زیر خلاصه مبالغ قابل پرداخت بابت فوق العاده‌های حقوق و دستمزد ارائه شده است.

انواع فوق العاده در حقوق و دستمزد به شرح زیر است. برای کسب اطلاعات در مورد هر کدام از آنها روی لینک آن کلیک کند.

مستند به ماده ۵۸ ق.ک برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتی ۳۵ % اضافه برمزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد.

حساب کتاب | آموزش حسابداری و حسابرسی