دسته: آموزش مقدماتی اکسل
دانلود کتاب آموزش مقدماتی اکسل

اهمیت اکسل بر کسی پوشیده نیست. برنامه Microsoft Excel يك برنامه صفحه گسترده است. صفحه گسترده به برنامه‌هايي گفته ميشود كه اطلاعات متني و عددي را در قالب جدول نگهداري ميكنند. در این مطلب فایل کتاب آموزش اکسل جهت استفاده قرار داده شده است.

۳- آموزش رایگان اکسل – درج متن در اکسل

در این فیلم به معرفی کاربرگ(Worksheet)، کارپوشه(Workbook)، سلول(Cell)، مرجع سلول(Reference)، محدوده سلول(Range) و … پرداخته شده است. همچنین چگونگی درج مطلب در کاربرگ و انتخاب محدوده سلول ها آموزش داده شده است.

۲- آموزش رایگان اکسل – باز کردن و ذخيره کردن اسناد در اکسل excel

در این فیلم پسوند فایل های اکسل در نسخه ۲۰۱۰ معرفی می گردد. همچنین دلیل تغییر پسوند فایل های اکسل در این نسخه که به دلیل تغییر زبان برنامه می باشد بیان شده است. در ا امه نحوه باز کردن فایل های و اسناد با نرم افزار اکسل و همچنین نحوه ذخیره کردن اسناد آموزش داده شده است. درپایان نحوه بستن صفحه گسترده بدون بستن نرم افزار اکسل آموزس داده شده است.

۱- آموزش رایگان اکسل – آشنایی با محیط نرم افزار اکسل Excel

در این فیلم آموزی محیط نرم افزار اکسل معرفی می گردد. همچنین مهمترین تغییرات اکسل ۲۰۱۰ بیان شده است. زبانه های موجود در اکسل شامل Home، Insert، Page Layout، Formulas، Data، Review، View و “موارد دلخواه” می باشد. در ادامه فیلم کاربرد “دکمه آفیس” و کوئیک اکسس(Quick access) بیان شده است. در این فیلم بیان شده است که چکونه امکانات اکسل در نوار ابزار(Ribbon-ریبون) به وسیله زبانه ها(Tab) گروه بندی شده اند. درپایان پنجره برنامه و پنجره صفحه گسترده معرفی می گردد.

حساب کتاب | آموزش حسابداری و حسابرسی