دسته: فرم ها

در این مطلب فرم ثبت نام بیمه تامین اجتماعی برای دانلود درج شده است. مخاطبان تامین اجتماعی باید پس از دریافت و تکمیل فرم های مورد نظر، آنرا به شعبه مربوطه تحویل نمایند.

فرم‌های اداری شرکت‌ها

فرم های اداری مخصوص موسسات و شرکت‌ها از جمله فرم مرخصی روزانه، فرم مرخصی ساعتی، فرم سوختگیری، فرم تنخواه، فرم خرید، حواله خروج کالا از انبار،درخواست خرید کالا، رسید کالابه انبار، لیست بسته بندی، درخواست مرخصی، رسید پرداخت وجه، درخواست علی الحساب، قبض دریافت و پرداخت در این پست قرار داده شده است.

فرم رزومه

رزومه (CV) معرفی نامه ای شامل خلاصه ای از تجربیات کاری، سوابق تحصیلی و مهارتهای فرد جویای کار است. در این مطلب مهمترین عناوین قابل درح در رزومه، فرم خام رزومه و همچنین بیست نمونهرزومه مختلف درج شده است.

حساب کتاب | آموزش حسابداری و حسابرسی