دسته: سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری

در این مطلب فایل‌های ارائه  فصول اول تا دهم  سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري دکتر مهدی مرادی ارائه شده است. تهیه کنندگان: دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات

فایل‌های ارائه  فصول اول تا ششم سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري – کتاب دکتر سيد حسين سجادي ارائه شده است.

حساب کتاب | آموزش حسابداری و حسابرسی