دسترسی سریع به آموزشها و مطالب هر بخش:

آموزش راهکاران

آموزش نرم‌افزارهای حسابداری راهکاران

آموزش نرم افزازهای:

آموزش راهکاران: دفتر کل، خزانه، حقوق و دستمزد
شروع

فایل پاورپوینت حسابداری وجوه نامشخص

بدون امتیاز 0 رای
این فایل پاورپوینت شامل تعریف و نحوه حسابداری وجوه نامشخص در درس مباحث خاص در حسابداری بخش عمومی می‌باشد.
0
10,000 تومان

فایل پاورپوینت حسابداری وجوه چکهای بین راهی

بدون امتیاز 0 رای
این فایل پاورپوینت شامل تعریف و نحوه حسابداری وجوه چکهای بین راهی در درس مباحث خاص در حسابداری بخش عمومی…
0
8,000 تومان

فایل پاورپوینت حسابداری استرداد وجوه اضافه دریافتی

بدون امتیاز 0 رای
این فایل پاورپوینت شامل تعریف و نحوه حسابداری وجوه اضافه دریافتی در درس مباحث خاص در حسابداری بخش عمومی می‌باشد.
0
8,000 تومان

حسابداری واگذاری و استفاده از قیر رایگان

بدون امتیاز 0 رای
این فایل پاورپوینت شامل حسابداری واگذاری و استفاده از قیر رایگان در درس مباحث خاص در حسابداری بخش عمومی می‌باشد.
0
8,000 تومان

فایل پاورپوینت حسابداری اوراق مشارکت

بدون امتیاز 0 رای
این فایل پاورپوینت شامل تعریف و حسابداری اوراق مشارکت در درس مباحث خاص در حسابداری بخش عمومی است.
0
9,000 تومان

فایل اکسل راس گیری چک

بدون امتیاز 0 رای
در این فایل می توانید با وارد کردن مبالغ فاکتور ها و چک های مشتریان اقدام به محاسبه راس آنها…
15
5,000 تومان