۱- انواع مالیات در ایران

انواع مالیات در ایران :   الف-مالیات‌های مستقیم    ب-مالیات‌های غیر مستقیم


الف-مالیات‌های مستقیم: در این نوع از مالیات ها پرداخت کنندگان آن معلوم بوده و نام و مشخصات و منبع مالیاتی آنها برای دستگاه مالیاتی شناخته شده است.  مالیات های مستقیم مالیات هایی هستند که بطور مستقیم از افراد یا اشخاص وصول می شود و شامل مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد می باشد:
۱-مالیات بر دارایی: اساس و مبنای مالیات بر دارایی، ثروت مسئول پرداخت مالیات ( مودی ) است. این نوع شامل

 • مالیات بر ارث: مهم ترین نوع مالیات بر دارایی، مالیات بر ارث است. مالیات بر ارث مالیاتی است که از اموال و دارایی های شخص که پس از فوت وی باقی می ماند، دریافت می شود( مواد ۱۷تا ۴۳قانون مالیات های مستقیم ).

 •  مالیات حق تمبر: مالیات حق تمبر از انواع مالیات های مستقیم است که از طریق الصاق و ابطال تمبر بر اسناد، اوراق و مدارک به منظور رسمیت بخشیدن یا لازم الاجرا نمودن آنها، از مودی دریافت می شود( مواد ۴۴ تا ۵۱ قانون مالیات های مستقیم ).

۲- مالیات بر درآمد: در این نوع از مالیات، درآمد افراد و شرکت ها ( و نه ثروت آنها ) مبنای مالیات است. شاید بتوان گفت که مالیات بر درآمد اشخاص مهم ترین نوع مالیات است. ” مالیات بر درآمد ” خود نیز به گروه های زیر تقسیم می شود:

 •  مالیات بر درآمد املاک

 •  مالیات بر درآمد حقوق

 •  مالیات بر درآمد مشاغل

 • مالیات بر درآمد کشاورزی

 •  مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

 •  مالیات بر درآمدهای اتفاقی


ب-مالیات‌های غیر مستقیم: مالیات هایی هستند که پرداخت کننده آن برای سازمان امور مالیاتی ناشناخته است. مالیات های غیر مستقیم مالیات هایی هستند که بطور غیر مستقیم بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و بر مصرف کننده نهایی تحمیل می گردد. انواع مالیات های غیرمستقیم :
الف) مالیات بر واردات    ب) مالیات بر مصرف و فروش کالا و خدمات    ج) مالیات بر ارزش افزوده


الف) مالیات بر واردات :

 •  حقوق و عوارض گمرکی

 • سود بازرگانی

 • عوارض بر واردات اتومبیل

ب) مالیات بر مصرف و فروش کالا و خدمات :

 • مالیات بر خرید و فروش نوشابه های غیر الکلی

 • مالیات بر خرید و فروش الکل طبی و صنعتی از تولید کنندگان و فروشندگان آن

 • مالیات بر فروش سیگار از تولید کنندگان و فروشندگان آن 

 • مالیات بر خرید و فروش اتومبیل

 •  مالیات بر فرآورده های نفتی و پتروشیمی که از تولید کنندگان و فروشندگان آن

 • مالیات برخرید و فروش خاویار

 • مالیات بر نوارهای ضبط صوت و تصویر

 • حق اشتراک تلفن های خودکار و خدمات مخابرات بین المللی

ج) مالیات بر ارزش افزوده


 

حساب کتاب
مدیر سایت

در سایت "حساب‌کتاب" فایل، کتاب، جزوه، فیلم و صوت و سایر مطالب حسابداری برای حسابداران و دانشجویان ارائه می شود.

آخرین مطالب را در تلگرام با ما دنبال کنید کانال تلگرام

مطالب مشابه:

نظرات کاربران

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  لینک کوتاه :