مشخصات دفتر مشاغل (درآمد و هزينه)
دفتر مشاغل (درآمد و هزینه) دفتری است که قبل از ثبت هرگونه عملیات مالی، از طرف اداره امور مالیاتی ذی‌ربط امضاء و ثبت گردیده و به فارسی تحریر شده باشد و حداقل دارای ستون‌هایی برای درج ردیف، تاریخ، شرح معاملات، مشخصات مدرک، خرید، هزینه، درآمد/ فروش و دارایی‌های استهلاک‌پذیر، مالیات و عوارض بر ارزش‌افزوده خرید/ هزینه/دارایی و مالیات و عوارض بر ارزش‌افزوده عرضه کالا/ ارائه خدمت باشد و معاملات مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد به‌طوری‌که در پایان سال یا فصل حسب مورد، تعیین جمع درآمد و هزینه شغلی و مالیات بر ارزش‌افزوده و تنظیم حساب درآمد و هزینه، از آن امکان‌پذیر باشد.

 مراحل تهيه دفتر مشاغل (درآمد و هزينه)

نحوه تحرير و تنظيم دفتر مشاغل (درآمد و هزينه)
هرگونه درآمد و هزینه، خریدوفروش دارایی‌های قابل استهلاک و مالیات و عوارض ارزش‌افزوده حسب مورد و به ترتیب تاریخ وقوع می‌بایست با توجه به توضیحات ذیل در دفتر مشاغل ثبت شود و درصورتی‌که متکی به اسناد و مدارک باشد مستندات مربوط، به ترتیب شماره ردیف دفتر و به‌نحوی‌که برای رسیدگی مأموران مالیاتی قابل‌استفاده باشد نگهداری شود.
۱- رديف :
هر یک از معاملات موصوف می‌بایست در یک ردیف و با رویه یکسان ثبت شود. مودیان می‌توانند تمام یا قسمتی از درآمد و هزینه‌های مشابه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند مشروط بر اینکه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آن‌ها را قید و اگر متکی به اسناد و مدارک باشد، مشخصات آن را نیز در ستون مزبور درج نمایند. جمع و ثبت معاملات مشمول و معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده تحت یک شماره ردیف مجاز نمی‌باشد.
۲-تاريخ :
در این ستون، تاریخ معاملات در همان روز وقوع به ترتیب زمان وقوع و انجام درج می‌گردد.
شرح :
در این ستـون شـرح مختصـری از فعالیت‌های انجام‌شده در خصوص خریـد، هزینـه، درآمـد/ فروش، خریـد دارایی‌های استهلاک‌پذیر، مـالیات و عــوارض ارزش‌افزوده خریــد/هزینــه/ دارایـی و مـالیات بـر ارزش‌افزوده عرضه کالا/ ارائه خدمت درج می‌گردد.
مشخصات مدارک
عبارت است از مستندات معاملات انجام‌شده از قبیل صورتحساب فروش یا خرید کالا و خدمات، مدارک هزینه و اسناد مربوط به خریدوفروش دارایی که دفاتر بر مبنای آن تنظیم و تحریر می‌گردد.
خريد :
در این ستون قیمت خرید کالا و یا مواد مصرفی در تولید کالا و خدمات ثبت می‌شود.
هزينه :
در این ستون کلیه هزینه‌هایی که منحصراً مربوط به تحصیل درآمد در دوره مالی مربوط باشد، تحت عناوین ذیل طبقه‌بندی می‌شود:
هزینه‌های حقوق و دستمزد؛ اجاره محل؛ استهلاک دارایی‌ها؛ بیمه دارایی‌ها؛ حمل‌ونقل؛ آب و برق و گاز و تلفن و سایر هزینه‌ها.
درآمد/ فروش:
در این ستون فروش یا درآمد حاصل از خدمات انجام‌شده اعم از نقدی یا غیر نقدی (نسیه) ثبت می‌شود.
دارایی‌های استهلاک‌پذیر:
در ایـن ستــون آن قسمـت از دارایـی ثـابت (ازجمله ساختمـان، ماشین‌آلات، وسایط نقلیه، اثاثیه و نظایر آن‌ها) که براثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل، بدون توجه به تغییر قیمت‌ها ارزش آن تقلیل می‌یابد درج می‌شود. به‌طور مثال: چنانچه یک واحد کسبی، یخچال یا رایانه‌ای را جهت استفاده درآن‌واحد خریداری نماید با توجه به تاریخ خرید می‌بایست
در این ستون درج نماید.
ماليات و عوارض بر ارزش‌افزوده خريد/ هزينه/ دارائي:
در این ستون مالیات و عوارض ارزش‌افزوده پرداختی طبق صورتحساب خرید یا هزینه بلافاصله بعد از خرید کالا یا خدمت، یا هزینه مربوط ثبت می‌گردد.
-۱۱ماليات و عوارض بر ارزش‌افزوده متعلق به درآمد/فروش:
در این ستون مالیات و عوارض بر ارزش‌افزوده متعلق به هنگام عرضه کالا یا ارائه خدمات بلافاصله بعدازآن ثبت می‌گردد.
تبصره -۱نظر به این‌که دفتر درآمد و هزینه برای مشاغل بند ب ماده ۶۹ق.م.م تهیه‌شده است، ثبت طرف حساب معاملات ازجمله بانک ضرورتی ندارد.
تبصره -۲در مورد عودت و برگشت از خرید، فروش، هزینه و یا خریدوفروش دارایی، رویدادهای مالی مربوطه می‌بایست در همان ستون با قلم قرمز و به‌صورت جداگانه و منفی ثبت گردد.
تبصره -۳نوشتن دفتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) ممنوع می‌باشد.
تبصره -۴دو ستــون آخـر مختص مؤدیـانـی است کــه مشمـول قانـون مالیات بــر ارزش‌افزوده بوده و فراخوان گردیدهاند.

تبصره -۹پرداختهای مرتبط با خرید کالا ازجمله هزینه حمل‌ونقل در هزینه دوره ثبت، و موجودی کالای پایان دوره بر اساس آخرین خریدهای انجام‌شده در جدول پیوست شماره ۲منظور گردد.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

حساب کتاب | آموزش حسابداری و حسابرسی